"Genesis " Gabriel LeśniewskiGenesis                                      

                                         wiersz jako inspiracja .....Różanka 04.06.2017.