WYSTAWA STOWARZYSZENIA '' PEJZAŻ ".


Wystawa naszej koleżanki IZY..

Nowy członek Stowarzyszenia :Ewa Szulczewska Ślesińska

STRONA TWÓRCY

Obrona Dyplomu AS , naszej koleżanki Bożeny Mozolewskiej..


Migawki z Wystawy Autorskiej Mariana Koziarza w Klubie Arka (11.06.2015 roku) i nowa wystawa....

fotorelacja z :''PLATANÓW''...
FOTOGRAFIE:GABRIEL LEŚNIEWSKI