Komunikat Stowarzyszenia.

Drodzy Państwo w dniu 3 marca 2014r. o godz. 16.00 w Klubie Garnizonowym odbędzie się zebranie członków ZSTK ,zarząd przedstawi cele i propozycje działań Stowarzyszenia w 2014 roku ,na zebraniu  3 marca br. będzie można wpłacić roczną składkę członkowską  w kwocie  40,00 zł,istnieje również możliwość wpłaty przelewem na konto ,które podane jest na naszej stronie internetowej w zakładce KOMUNIKATY.
Z poważaniem
Zarząd ZSTK

Wernisaż wystawy Arnolda Wolińskiego.


Zmiany w Stowarzyszeniu...

W wyniku wyborów zmianie uległy statutowe władze Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury.
Nowy Zarząd ZSTK :
    Prezes Stowarzyszenia – Arnold Woliński
    Vice-Prezes Stowarzyszenia – Gabriel Leśniewski
    Sekretarz Stowarzyszenia – Danuta Borek
    Skarbnik Stowarzyszenia – Zofia Wojtysiak
    Członek Zarządu – Krystyna Okieńczuk
    Komisja Rewizyjna ZSTK :
    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –  Jan Żakowski
    Z-ca  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Izabella Tarasewicz
    Członek Komisji Rewizyjnej – Andrzej Bąk
    Sad Koleżeński ZSTK :
    Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego – Elżbieta Kugler
    Z-ca  Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego –  Jadwiga Mirecka
    Członek Sądu Koleżeńskiego – Małgorzata Wąsicka-Łyżwa
    Członek Sądu Koleżeńskiego – Halina Krutul