Twórcy wystawiający
swoje prace :

Jerzy Arent,
A. Antoniewicz, 
R. Cichecki,
H.Darska, J.Detz, 
W.Elsner, T.Erdmann,

W.Hanczewska, U.Jankowska, 
I.Ogonowska, H.Krutul, E.Kurtyka,
R.Moskalewicz, Norbert Musiał,

M.Pastuszka, Małgorzata Szlachcic-Miotk,
E.Wesołowska, J.Żakowski.