14 października 2010– otwarcie wystawy zbiorowej malarstwa w Klubie Garnizonowym w Szczecinie

17 września 2010 – otwarcie wystawy w Galerii Prezydenckiej Urzędu Miasta Szczecin

22 – 25 maja 2010 – udział w drugim Jarmarku Jakubowym w Szczecinie
26 kwietnia 2010 wystawa malarstwa w „Galerii GO” w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie


Nasza działalność w 2010 roku...


Działalność kulturalna w 2010r:
1.    16 stycznia – odsłonięcie banneru „Moje marzenia”. Jest to realizacja projektu społecznościowego angażująca mieszkańców jednej z kamienic Szczecina, wspierana i finansowana przez Urząd Miejski w Szczecinie oraz instytucję Szczecin 2016.
2.    14 lutego – otwarcie zbiorowej wystawy malarstwa w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
3.    26 kwietnia – otwarcie zbiorowej wystawy malarstwa w „Galerii GO” w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
4.    30 kwietnia – 10 maja – plener malarski w Świnoujściu i wystawa poplenerowa w Domu Kultury w Świnoujściu
5.    17 – 23 maja – plener malarski w Sławnie (na zaproszenie Urzędu Gminy w Sławnie), zakończony wystawą poplenerową podczas Dni Sławna
6.    30 maja – udział w Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych na Jasnych Błoniach
7.    22 – 25 maja – udział w drugim Jarmarku Jakubowym w Szczecinie
8.    17 – 25 lipca – udział w plenerze malarskim w Trzebiatowie (na zaproszenie p. dyr. Renaty Korek)
9.    30 lipca – udział w Jarmarku w Lubczynie
10.                      17 września – otwarcie wystawy w Galerii Prezydenckiej     Urzędu Miasta Szczecin
11.                      16 – 26 września – udział w wystawie zbiorowej „Zaprezentuj swoją twórczość” w Galerii Południowej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
12.                      14 października – otwarcie wystawy zbiorowej malarstwa w Klubie Garnizonowym w Szczecinie.

Działalność naszego stowarzyszenia dokumentowana jest w ilustrowanej licznymi fotografiami Kronice, prowadzonej przez Sabiną Musiał.
Informacje o ważnych wydarzeniach naszego stowarzyszenia zamieszczane są w lokalnej prasie oraz na portalach internetowych.