Książnica Pomorska-Biblioteka-6-30 lipca ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo
Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na wystawę moich prac wykonanych podczas studiów licencjackich w II Pracowni Malarstwa prowadzonej przez prof. AS dr hab. Zbigniewa Romańczuka oraz
dr Małgorzatę Szymankiewicz.

Z wyrazami szacunku
Bożena Mozolewska
  

WYSTAWA STOWARZYSZENIA '' PEJZAŻ ".


Wystawa naszej koleżanki IZY..

Nowy członek Stowarzyszenia :Ewa Szulczewska Ślesińska

STRONA TWÓRCY

Obrona Dyplomu AS , naszej koleżanki Bożeny Mozolewskiej..


Migawki z Wystawy Autorskiej Mariana Koziarza w Klubie Arka (11.06.2015 roku) i nowa wystawa....

fotorelacja z :''PLATANÓW''...
FOTOGRAFIE:GABRIEL LEŚNIEWSKI