Książnica Pomorska-Biblioteka-6-30 lipca ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo
Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na wystawę moich prac wykonanych podczas studiów licencjackich w II Pracowni Malarstwa prowadzonej przez prof. AS dr hab. Zbigniewa Romańczuka oraz
dr Małgorzatę Szymankiewicz.

Z wyrazami szacunku
Bożena Mozolewska