Zmiany w danych ZSTK :ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY


Siedziba: al. Wojska Polskiego 90, 70 482 Szczecin
adres mail – zstkszczecin@o2.pl
strona www. zstkult.blogspot.com


Regon: 001107237
NIP: 8522058712
KRS – 0014628

Konto : Bank Polska Kasa Opieki S.A.
nr. rach. : 67124039691111001057609774