ZABRANIE ZSTK W NOWEJ SIEDZIBIE :

Drodzy Państwo w dniu
 5 maja 2014r. o godz. 16.00 w
 Szczecińskim Inkubatorze Kultury
al. Wojska Polskiego 90, 70 482 Szczecin 
odbędzie się zebranie członków ZSTK na zebraniu będzie można wpłacić roczną składkę członkowską  w kwocie  40,00 zł,istnieje również możliwość wpłaty przelewem na nowe konto STOWARZYSZENIA ,które podane jest na naszej stronie internetowej .
Jest to warunek konieczny dla osób biorących udział w najbliższej wystawie Stowarzyszenia.
Z poważaniem
Zarząd ZSTK