Pojednanie brzegów Odry ...


WERNISAŻ ZSTK   w STAREJ RZEŹNI 
p.t. POJEDNANIE BRZEGÓW ODRY 
26.06.2017, 17oo.
Wstęp wolny.

Geneza i opis wystawy:
Szczecin ma powody do dumy ze swego położenia geograficznego.
Wiele miast zazdrości naszemu miastu wyjątkowego położenia nad
Odrą. Warto jednak przypomnieć, że rozwój zachodniego brzegu
Odry przez wiele lat dominował nad rozwojem jej brzegu wschodniego.
Dysproporcja ta, była szczególnie widoczna w rozmieszczeniu na
terenie miasta ośrodków  życia kulturalnego. W przeszłości centra
kulturalne skupiały się głównie po zachodniej stronie rzeki Odry.
Dopiero od niedawna oba brzegi zaczynają  łączyć mieszkańców
miasta i gości poprzez  wydarzenia kulturalne, które odbywają się
zarówno na zachodnim, jak i na  wschodnim brzegu Odry, gdzie w
zrewaloryzowanych obiektach Starej Rzeźni na Łasztowni
powołane zostało Centrum Kultury Euroregionu.
Powstanie tego Centrum, to jedno z wydarzeń potwierdzających
działania mające na celu integrowanie życia miasta w oparciu
o oba brzegi rzeki Odry.
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Twórców Kultury (ZSTK),
poprzez popularyzowanie swojej twórczości w środowisku
szczecińskim, też pragnie dodać do tej integracji choćby malutką
cegiełkę. Stąd wielowątkowa wystawa naszego Stowarzyszenia
w Starej Rzeźni pt:
 POJEDNANIE BRZEGÓW ODRY.
Inicjatorem tego tytułu jest Pan Krzysztof Majorek – jeden z
aktywnych twórców Stowarzyszenia.
W
ystawa złożona jest z:
 obrazów naszych malarzy w technikach tradycyjnych związanych
  tematycznie ze Szczecinem,
 obrazów wklęsło wypukłych, Krzysztofa Majorka,
 architektury na szkle, Elżbiety Kugler,
 rzeźb w drewnie, Franciszka Gombosa,
 prezentacji audiowizualnej Gabriela Leśniewskiego pt. Impresje
  poetyckie w obrazach zawite o tematyce Szczecina i morza.
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Twórców Kultury zaprasza
Miłośników sztuki ze środowiska szczecińskiego na to wydarzenie.
ZARZĄD ZSTK
Szczecin
Czerwiec 2017