Poezja naszych twórców

   Usłysz anioły 
 
Cały czas internet,telewizor,muzyka
W cichym domu niech chociaż
Głośno zegar tyka.
Więc pędźmy na wiece
Krzyczmy na gardło całe
Tylko by głośniej i więcej się działo.
Pędźmy też na festyn
Gdzie głośnik z hałasem
Nawet do natury tłumnie, do lasu.
Uważaj, bo w tym zgiełku
Aniołów nie usłyszysz.
Anioły przemawiają do człowieka w ciszy.
                             Bazyliszek