Zebrania ZSTK 2017

 
Terminy zebrań ZSTK w 2017 r. :

styczeń  09-01-2017
luty   06-02 -2017 
marzec 06- 03-2017
kwiecień 03-04-2017
maj 08-05-2017
czerwiec 05--06-2017
wrzesień  04-09-2017
październik  02-10-2017
listopad  06-11-2017
grudzień 04-12-2017 
                                                                                             udostępniony przez  zarząd ZSTK