Przypominamy ,że podczas zebrania grudniowego termin spotkania styczniowego został zaplanowany na

 9.01. 2017 .
na godz. 16 oo 

Serdecznie zapraszamy !