Niesforne mysli ...

Informacja dla twórców :

30.06.2016r. 
odbiór wystawianych obrazów
 ze Szczecińskiego Inkubatora Kultury 
w godz. 14 oo- 15 oo