Nasi twórcy na plenerze  w Wisełce  
organizowanym  przez marynistów