ZEBRANIE.

ZAPRASZAM NA OSTATNIE W TYM ROKU ZEBRANIE ZSTK
1.12.2014 GODZ. 16.00 INKUBATOR 
ARNOLD
PS.NA SPOTKANIU WRĘCZONE BĘDĄ ZALEGŁE DYPLOMY.