Spotkanie autorskie Gabriela Leśniewskiego.


Spotkanie autorskie z mieszkańcami  Domu
Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, ul Romera 21, w dniu 7.11.2014