Prezentacje twórczości literackiej, Dr Gabriela Leśniewskiego, Izabelli Kwaśniewskiej oraz Genowefy Borowskiej, odbyły się – dnia 11 czerwca 2012 r. godz. 16,00 w Galerii Pod Fontanną ul. Boh. Warszawy 27 w Szczecinie. Podziękowanie, Twórcom oraz Gościom i organizatorom, składa - Bożena Mozolewska


organizatorzy :