Podczas spotkania autorskiego z Józefem Gawłowiczem swoje obrazy prezentowali:
Sabina Musiał
Jadwiga Mirecka
Bożena Mozolewska
Arnold Woliński
Franciszek Gombos

Dziękujemy za zaproszenie do udziału w tak niepowtarzalnym, ciekawym spotkaniu.