"Barwy wieku " Książnica Pomorska w Szczecinie

      Wernisaż
 Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury

" Barwy wieku "

02.03. 2017r.

 Książnica Pomorska
 im. Stanisława Staszica 
w Szczecinie