Komunikat

KOMUNIKAT

Podsumowanie WZC – ZSTK z dnia 07.11.2016 r.
A. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Twórców Kultury zakończyło
    kadencję 2013 – 2016 z bilansem następujących dokonań:
   - 15  wystaw zbiorowych,
   - 44  wystawy indywidualne,
   -   6  udziałów w plenerach malarskich,
   -  4 spotkania i prezentacje autorskie,
   -  4 udziały w spotkaniach organizacji pozarządowych.
   Ponadto członkowie ZSTK w swojej aktywności twórczej i społecznej
   uczestniczyli indywidualnie w wielu wydarzeniach kulturalnych, jakie
   miały miejsce w tym okresie na terenie miasta i województwa.

B. Na kadencję (2017 – 2020) WZC wybrało nowe władze Stowarzyszenia
    w następującym składzie:

   Zarząd ZSTK:
    Zofia Wojtysiak – Prezes
   Gabriel Leśniewski – Vice-prezes
   Ewa Ślesińska – Sekretarz
   Krystyna Okieńczuk – Skarbnik

   Komisja Rewizyjna:
    Jan Żakowski – Przewodniczący
   Danuta Łazowska-Wożniak – Członek KR

   Sąd Koleżeński:
 Hanna Glegoła – Przewodnicząca
   Alicja Kamińska – Członek SK
<><><><><><><><><><><><><>