"Niesforne myśli " w INKU ..........

Zapraszamy !!!dostarczenie obrazów oraz instalacja wystawy :
 Inkubator 8.06.2016. 
godz. 13oo - 15 oo

 wernisaż :
10.06.2016. 
godz. 18 00

odbiór obrazów :
30.06. 2016.
godz. 14 - 16 oo