ZEBRANIA I WYSTAWY ZSTK:

7.09 ZEBRANIE 
 16.00-17.30
  
 5.10- 16.00-17.30
9.11- 16.00-17.30
7.12- 16.00-17.30

INKUBATOR KULTURY
Parter

WYSTAWY :LIPIEC – KRYSTYNA KOWALEWSKA/SZCZECIŃSKI INKUBATOR KULTURY 
      ZOSIA WOJTYSIAK : BANK PRZEMYSŁOWO HANDLOWY
SIERPIEŃ – 
 KRYSTYNA KOWALEWSKA: BANK PRZEMYSŁOWO HANDLOWY

WRZESIEŃ - ARNOLD WOLIŃSKI: SZCZECIŃSKI INKUBATOR KULTURY  
   PAŹDZIERNIK - NORBERT MUSIAŁ : BANK PRZEMYSŁOWO HANDLOWY

LISTOPAD - KRZYSZTOF MAJOREK :GALERIA POD FONTANNĄ
GRUDZIEŃ- ZIMOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ZSTK:GALERIA POD FONTANNĄ