WSZYSCY AUTORZY KTÓRZY MAJĄ POTWIERDZONY UDZIAŁ W WYSTAWIE PROSZENI SĄ O DOSTARCZENIE OBRAZÓW 24.03.15 W GODZ.16-17.00 DO MIEJSCA WYSTAWY.