TERMINAŻ ZEBRAŃ ZSTK W 2015.

 2015:

2.02- 16.00-17.30
2.03- 16.00-17.30
13.04- 16.00-17.30
4.05- 16.00-17.30
1.06- 16.00-17.30
7.09- 16.00-17.30
5.10- 16.00-17.30
9.11- 16.00-17.30
7.12- 16.00-17.30

INKUBATOR KULTURY
parter