NOWOŚCI I KOMUNIKATY :

Informuję, że w dniu 26 maja 2013 roku w godz. 11.00 - 18.00 na Jasnych Błoniach odbędzie się XII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych, w którym Nasze Stowarzyszenie będzie brało czynny udział. Będziemy dysponowali dwoma stoiskami wystawienniczymi. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 Najbliższe zebranie Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 6 maja 2013r. o godz. 16.00

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Informuję , że na w/w spotkaniu odbędzie się promocja tomiku autorstwa dr Gabriela Leśniewskiego.
zilustrowanego pracami autorstwa naszych członków.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Otwarta jest już nowa  wystawa rzeźb i malarstwa Franciszka Gombosa członka naszego Stowarzyszenia,zapraszamy do oglądania....


w imieniu zarządu Norbert Musiał