Nowy dział na stronie : KOMUNIKATY

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia do zapoznawania się z nimi...

Na wystawę do Książnicy przynosimy po jednym obrazie, 01 lutego 2013 (piątek) od godz. 10.00 do 13.00, do Sali Kolumnowej (wejście od strony parkingu).
Przynosimy potwierdzenie odbioru obrazu w dwóch egzemplarzach, zawierających:
- Imię i nazwisko
- Tytuł, technikę, rozmiar i wartość obrazu.
Lista zapisanych uczestników wystawy członków Stowarzyszenia dostępna u Pani Sabiny Musiał.