Łaska Muzy...


Łaska Muzy

Muza jest wolna
niczego nie musi
kiedy chce przychodzi
kiedy chce odchodzi
kiedy chce wróci
kiedy więc przychodzi
bądź wraca
jej tchnienie
staje się Twoim
natchnieniem
które ze zwykłej
 codzienności
stare szaty zdziera
i w akcie tworzenia
na nowe
dotychczas nieznane
  zamienia.
***
Dedykuję Twórcom Naszego Stowarzyszenia z życzeniami aby MUZA
towarzyszyła każdemu z nich owocnie i jak najczęściej.

Gabriel Leśniewski
Grudzień 2011