prace poplenerowe..

Plener nad Rusałką
w Szczecinie
w dniach od 14 - 15 sierpnia 2011
udział wzięli:
1. Bożena Mozolewska
2. Ludwika Goworowicz-Wowk
3. Jerzy Arent
4. Sabina Musiał
5. Emila Wesołowska
6. Asia Antoniewicz
7. Alfreda Król-Stawicka
8. Arnold Woliński