WYSTAWY INTERNETOWE 
 
WYSTAWY INTERNETOWE ZSTK
przedstawiają sylwetki twórców Stowarzyszenia oraz wydarzenia ZSTKZBIOROWA WYSTAWA TWÓRCÓW ZSTK

" SZCZECIŃSKIE KLIMATY "


 
 
 
 MALARSTWO 
KRZYSZTOFA MAJORKAhttp://krzysztofmajorekzstkult.blogspot.com/