Stara Rzeźnia - Pojednanie brzegów Odry


Przypominamy :
25.06.2017. - instalacja wystawy od godz. 11 oo
26.06.2017. - wernisaż o godz. 17 oo